สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

*********************************************************************************************

โคลง ๔ สุภาพ

                           ธ  ฝากความดีไว้                          ยิ่งใหญ่-จริงเอย

            ธ หวังวรหฤทัย                                     แผ่คุ้ม

            ปกครองแผ่นดินไทย                               ร่มเย็น-ตลอดนา

            ธ ห่วงทรงโอบอุ้ม                                   ไพร่ฟ้าให้พอเพียง

                     เคยเคียงทวยราษฎร์ให้                  ผาสุก-เช้าค่ำ

            ธ ทรงห่วงสุขทุกข์                                  ไพร่ฟ้า

            ธ ทรงงานปลอบปลุก                              ขวัญมิ่ง-แท้นา

            ทรงมีสายพระเนตรแจ่มจ้า                       ส่งให้สมพระประสงค์

                     “องค์พระภูมิบาล”สร้างไว้                โครงการ-หลวงเอย

            ทวยราษฎร์สุขสราญ                              ทั่วหน้า

            เจ็ดสิบปีเวียนผ่าน                                  ชูช่วย-ตลอดนา

            ทรงอยู่ฟ้าแจ่มจ้า                                    ไพร่ฟ้าหน้าตาใส

                     อาลัยจิตหวลให้                            ธ จากไป-แล้วเอย

            เสด็จสู่สัคคาลัย                                      เจิดจ้า

            ปวงไพร่ฟ้าสุดอาลัย                                พระขวัญมิ่ง-ยิ่งนา

            ขอพระองค์สู่เมืองฟ้า                               ทิพย์ไท้สรวงสวรรค์

กาพย์ยานี ๑๑

                           สิบสามตุลามาส                           พระภูวนาถทรงหายห่วง

            เสด็จสู่แดนสรวง                                    ไทยทั้งปวงสุดจาบัลย์

                     ทวยราษฎร์ไผทผอง                      น้ำตานองแทบอาสัญ

            เสด็จจากเพียงคืนวัน                              เสียงโศกศัลย์ทั่วแผ่นดิน

                     ทรงเสด็จจำลาจาก                       ทำใจยากทั่วธานินทร์

            เคยสุขทั่วทุกถิ่น                                    ต่างถวิลถึงพระองค์

                     ธ ทรงงานอันยิ่งใหญ่                     ป่าดงไพรใต้บาทบงสุ์

            ธงไทยร่วมไตรรงค์                                 มีพ่อหลวงอยู่กลางใจ

                     น้อมจิตสู่เสด็จ                             “พระภูเบศสัคคาลัย”

            น้อมเกล้า ฯ ถวายอาลัย                          พระภูวไนยนิจนิรันดร ฯ

                                      วัดสัมมาชัญญาวาส  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

                                          ว. วรวุฑฺโฒ  ภิกฺขุ  ประพันธ์.

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 12,176